Jokaisella on oikeus uskoa

 

Medialähetys Sanansaattajien 60-vuotiaan yhteistyökumppanin TWR:n radioasemat välittävät evankeliumia 230 kielellä. Ohjelmat ovat kuunneltavissa myös internetissä ja usein myös vaikkapa kännykän kautta. Se onkin varsin suosittua erityisesti siellä, missä ihmisten on vaikea tai suorastaan vaarallista osallistua seurakunnan elämään, puhumattakaan vapaasti kääntyä kristityksi. Kuitenkin sitä tapahtuu jatkuvasti evankeliumin kuulemisen kautta ja Pyhän Hengen voimasta.

Kevään aikana Suomessa käyty keskustelu uskonnonharjoittamisesta kouluissa ja päiväkodeissa sekä erityisesti Suvivirren laulamisesta koskettaa uskonnonvapautta. Teema oli esillä myös Euroopan Unionin parlamenttivaalikeskusteluissa. Mielenkiintoista on se, että eduskunnan perustuslakivaliokunta joutui ikään kuin antamaan luvan asiassa, jonka pitäisi olla itsestäänselvyys paitsi kulttuuriperinteen myös perustuslain turvaaman uskonnonvapauden puitteissa. Niin sanottu positiivinen uskonnonvapauden tulkinta tarkoittaa jokaisen oikeutta harjoittaa valitsemaansa uskontoa. Tämä oikeus on kirjattu myös sekä YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen että EU:n ihmisoikeussopimukseen.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Perusihmisoikeuksiin kuuluva uskonnonvapaus ei kuitenkaan toteudu kaikkialla maailmassa. Useampi kuin kolme neljästä maailman asukkaasta elää maassa, jossa valtio tai tietyt ryhmät rajoittavat vakavalla tavalla kansalaisten uskonnon tai vakaumuksen vapautta. Miljoonien ihmisten uskonnonvapautta loukataan. Tuorein esimerkki on 27-vuotiaan sudanilaisen Meriam Yahia Ibrahim Ishagin tuomitseminen kuolemaan siksi, että hän uskoo Jeesukseen.

Kristityt ovat suurin vainottu vähemmistö maailmassa. Kristityn paras ase epäoikeudenmukaista kohtelua vastaan on rukous niin vainottujen kuin vainoojien puolesta.

Jokaisella on oikeus kuulla. Jokaisella on oikeus uskoa. Jokaisella on oikeus elää ja toimia uskonsa mukaan. On tärkeää, että rakkauden, rauhan ja sovituksen sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta julistetaan kaikin tavoin, myös median kautta, kaikkialla maailmassa. Yhtä tärkeää on rohkeasti puolustaa kristittyjen oikeutta uskonsa ja vakaumuksensa ilmaisemiseen.

 

 
Sansa artikkeliban.12.2.- MJa