Ihmisiä ja ilmiöitä: Vähintään melko paljon stressiä — nuorten aikuisten mielenterveys on koetuksella

John Ray, Carolus Linnaeus ja Gregor Mendel rakensivat biologian perustan

 

 

Biologiaa voidaan ymmärtää vain näiden tutkijoiden työn pohjalta. Lajien synty selvisi heidän havainnoistaan. Jumalan luomiin perusryhmiin ennalta suunniteltu valtava geenien muuntelumahdollisuus tuottaa nopealla aikataululla lajien runsauden.

Perheniemi neliöb. vkot 39-40. MJa

Muuntelulla eli lajiutumisella ei ole mitään tekemistä väitetyn alkusolusta Aadamiksi – evoluution kanssa eikä evolutionistien väitetystä ”mikroevoluutiosta” voida johtaa ”makroevoluutiota”. Molemmat nimikkeet on kehitetty pelkästään uusdarvinismin pönkittämiseksi. Ne ovat sekä epätieteellisiä että toimimattomia.

Darwin tunsi Mendelin tutkimukset, mutta ne työnnettiin syrjään 40 vuodeksi, koska ne muodostivat uhan darvinismille.

Poliittisista syistä etsittiin kuumeisesti teoriaa, joka syrjäyttäisi Luojan

Ratkaisu vuoden 1859 jälkeen oli darvinismi, joka kuitenkin oli henkitoreissaan puoli vuosisataa ’Lajien synnyn’ julkaisemisen jälkeen. Vasta mutaatioista saatiin darvinistiselle lajien synnyn teorialle lopulta pelastusrengas, joka kuitenkin on varsin reikäinen. Tämä synteettinen evoluutioteoria (moderni synteesi, uusdarwinismi) syntyi 1920- ja 1930-luvuilla kun Darwinin luonnonvalintaa korostava evoluutioteoria sovitettiin yhteen uuden populaatiogenetiikan kanssa.

Väite täysin uusien geenien, elinten, fysiologisten säätelyjärjestelmien ja lajien rakennetyyppien (pääjakso, kaari) syntymisestä sattumanvaraisten mutaatioiden, luonnonvalinnan ja populaatiogenetiikan avulla ei kuitenkaan enää kestä modernia tieteellistä ja tilastomatemaattista tarkastelua, vaan on muuttunut maailmankuvakysymykseksi. Solujen tietojärjestelmät ja tiedonkäsittely ovat niin monimutkaisia, että niitä ymmärretään hyvin vajavaisesti. Mitä enemmän tutkitaan ja saadaan vastauksia, sitä nopeammin uusia kiperiä kysymyksiä biologisen tiedon alkuperästä nousee ja sitä ilmeisemmäksi suunnittelu tulee. Uusdarvinismi ei selitä DNA:n ja biologisen tiedon alkuperää.

Uusdarvinismia ei hyväksytty tieteellisistä vaan poliittisista syistä, jotta Jumala saataisiin pidetyksi syrjässä

Nykyään tilanne on se, että mitä enemmän opimme luonnosta, sitä paremmin tajuamme miljoonien lajien sisältämän älykkään suunnittelun mykistävän määrän ja tämän tiedon nerokkaan tiivistämisen. Kahden miljoonan lajin DNA painaa vain 0.035 grammaa. Tämä on 2% hyttysen painosta! Tätä ei voi uskottavasti selittää uusdarvinistisia tarinoita kehittämällä. Tähän voidaan lisätä fossiileina tunnetut 0,2 miljoonaa lajia.

Charles Robert Darwinin tarinointi kirjassaan ”Lajien synty”, on haitannut luonnontieteellistä tutkimusta jo yli 150 vuoden ajan – missä olisimmekaan, jos tämä harhapolku olisi vältetty?

Charles rakasti mielikuvitustarinoiden kertomista jo lapsena ja perhepiiri kokoontui usein niitä kuuntelemaan. Myöhemmin tämä lääketieteen opinnoissa epäonnistunut, yhden teologisen tutkinnon suorittanut mies, ei koskaan suorittanut muuta varsinaista yliopistotasoista tutkintoa eikä tehnyt ansiotyötä vaan eli perintö- ja apurahoilla. Darwin työskenteli muutaman tunnin päivässä. Hän oli radikaalia materialismia suosivan seuran (Plinian Society) jäsen. Darwin nai serkkunsa, mistä seurasi sairasteluun taipuvaisia lapsia, joista osa menehtyi. Tämä varmasti lisäsi Darwinin katkeruutta ja epäilyksiä Jumalan olemassaolon suhteen.

Mendel oli oikeassa, Darwin väärässä

Serkusavioliitot eivät ole suositeltavia, sillä lähisukulaisten piilevät sairausgeenit löytävät toisensa. Mielenkiintoista on, että Mooses kielsi sukulaisavioliitot oikeaan aikaan, sillä mutaatioita oli kertynyt vaarallinen määrä Egyptin orjuudesta lähtöön mennessä! Raamattu on tarkkuudessaan hämmästyttävä teos. Ei ole perusteltua väittää sen olevan vain ”paimentolaisten nuotiotarinoita”.

Darwin kopioi vapaa-ajattelija isoisänsä ajatuksia ja plagioi Patrick Matthewin vuonna 1831 julkaisemaa tekstiä muuntelusta ja valinnasta

Hän myös kaappasi Alfred Russel Wallacelta ajatuksen vahvimman eloonjäämisestä elämän taistelussa. Wallace oli todellinen tiedemies, jonka keräämien näytteiden rinnalla Darwinin kastematotutkimukset kalpenevat. Darwinin ’Lajien synty’ – kirja on itse asiassa vain pelkkä kuvaus lajien muuntelusta. Hän tekee kuitenkin tästä ilmiöstä johtopäätöksensä kaikkien lajien yhteisestä alkuperästä. Otsikosta huolimatta, Darwin ei kirjassaan ratkaissut kysymystä lajien synnystä. Lajien synty – kirjassa Darwin ”otaksuu, olettaa, jne…” peräti 666 kertaa (Mikko Tuuliranta).

Miten Darwin vaikutti Karl Marxiin, Sigmund Freudiin ja Josif Staliniin?

Kun saksalaiset liberaaliteologit olivat tuhonneet messiaanisen juutalaisen Karl Marxin uskon, tämä luki ’Lajien synnyn’ ja totesi sen antavan tieteellisen perustan materialismille. Kiitollinen Marx lähetti Darwinille signeeratun kappaleen ’Pääoma’ – kirjaansa.

Freud arveli ahdistuksen johtuvan evoluution ihmisen alitajuntaan jättämistä muistikuvista pelottavista dinosauruksista!

Gorin hengellisessä koulussa pappisuralle aikonut Stalin sai käsiinsä venäjäksi käännetyn ’Lajien synnyn’.

Ihmiskunnalla on aina ollut tarve taistella Jumalaa vastaan erilaisilla evoluutioajatuksilla

Darwin vain puki tämän kapinan tieteellisyyden kaapuun. Tämä hyväksyttiin riemulla, koska ajatus Luojasta ei sopinut siirtomaavaltojen harjoittamaan riistoon ja rasismiin, jonka käsikirjan ’The Descent of Man’ Darwin myös kirjoitti.

Kirkko mukautui nopeasti darvinismiin tiedeyhteisön pilkalta välttyäkseen

Darwin torjui jyrkästi tämän ”kirkon kompromissin” teistisestä eli ”Jumalan ohjaamasta” evoluutiosta. Samoin tekee hänen nykyinen aseenkantajansa Richard Dawkins, joka sanoo Darwinin antaneen ateismille älylliset perusteet. Hän toteaa, että ennen Darwinia olisi ollut mahdotonta olla älyllisesti johdonmukainen ateisti.

Hävitty taistelu darvinismia vastaan käytiin 150 vuotta sitten täysin väärin asein

Teistiset evolutionistit eli progressiiviset kreationistit käyvät edelleen samaa toivotonta kamppailua, kun he väittävät ”Jumalan luoneen evoluution avulla”. Peli menetettiin samalla hetkellä kun maanviljelijä-lääkäri James Huttonin ja lakimies-poliitikko Charles Lyellin ”miljoonien vuosien aikana vähitellen kertyneet” sedimenttikerrostumat hyväksyttiin geologian kulmakiveksi ja maailmanlaajuinen vedenpaisumus niiden aiheuttajana hylättiin.

Väite Darwinin uskoontulosta kuolinvuoteellaan on sitkeästi edelleen elävä myytti

Hän päinvastoin kauhisteli kirjeenvaihdossaan, että ”tunsi tappaneensa Jumalan”, muttei todistettavasti muuttanut mieltään.

Nakertaako evoluutiousko Raamatun arvovaltaa?

Syyskesällä 2015 kuollut taisteleva ateisti William Provine totesi: ”Evoluutioon uskovalla ihmisellä voi olla samanaikainen uskonnollinen näkemys vain, jos tämä näkemys on yhdenmukainen ateismin kanssa”.

Raamattu kertoo sekä milloin että miten maailma luotiin

Samalla hetkellä luodut aika ja aine ovat toisistaan riippuvaisia, tämän osoittaa Einsteinin suhteellisuusteoria. Raamattu kertoo, että eräänä päivänä aika päättyy (Ilm.10:6). Jumala loi Sanallaan (Joh.1:1). ”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä” (Hebr.11:3).

Luominen, kuoleman tulo lankeemuksen seurauksena, synnin rankaiseminen maailmanlaajuisessa vedenpaisumuksessa ja toisen Aadamin (1.Kor.15:45) eli Jeesuksen tarve synnin ja kuoleman voittamiseksi ovat merkityksettömiä, jos ensimmäinen Aadam luotiin tappamalla harjoituskappaleita lähes 4 miljardin vuoden ajan.

Mielenkiintoista on, että nykyään kasvava joukko tiedemiehiä kyseenalaistaa uusdarvinismin:

Tässä osoitteessa jo tuhatkunta: www.dissentfromdarwin.org . Hyvä esimerkki on messiaaninen juutalainen huippukemisti James Tour: http://www.jmtour.com/personal-topics/the-scientist-and-his-%e2%80%9ctheory%e2%80%9d-and-the-christian-creationist-and-his-%e2%80%9cscience%e2%80%9d/ Toisinajattelusta on aina maksettava kova hinta. Se käy ilmi juutalaisen Ben Steinin elokuvasta ’Expelled, no intelligence allowed’.

Jos Jumala vielä suo ihmiskunnalle uuden uskonpuhdistuksen, sen tekevät rohkeat toisinajattelevat luonnontieteilijät

Teologiset tiedekunnat ovat usein riistäneet papeilta Jeesuksen suositteleman ”lapsenuskon” (Matt.18:3) liberaaliteologiallaan. ”Liberaaliteologit ovat vaarallisempia kuin Romanian kommunistit” totesi jo messiaaninen juutalainen Richard Wurmbrand. Tämän vuoksi vapaa-ajattelijat eivät yleensä vaadi teologisten tiedekuntien lakkauttamista. Talouden taantuma saattaa Suomessa kuitenkin lähivuosina lakkauttaa 5 tiedekunnastamme 3 tai 4.

Kirkot ovat vähitellen muuttumassa kristillisiksi perinneyhdistyksiksi

Jopa Richard Dawkins on ilmoittanut halustaan olla ”kulttuurikristitty”! Samaa mieltä oli jo ”Darwinin bulldoggiksi” kutsuttu Thomas Henry Huxley, joka innokkaana darvinistina samalla kuitenkin vaati kristillisen moraalin opettamista lapsilleen!

Myös uusi älykkäiden ateistitiedemiesten sukupolvi on ryhtynyt peräänkuuluttamaan vaihtoehtoja, sillä uusdarvinismi ei selitä DNA:n eikä biologisen tiedon alkuperää

Vanhat darvinistit käyvät heidän kimppuunsa, mutta pinnan alla kuohuu jo voimakkaasti. Tästä on hyvä esimerkki juutalainen Thomas Nagel: http://www.newyorker.com/books/page-turner/thomas-nagel-thoughts-are-real Kun professori Tapio Puolimatka kirjoitti hänen ajatuksistaan artikkelin Helsingin Sanomiin, ateistien paniikkireaktio oli suorastaan koominen. Se kuvasi hyvin heidän ahdistustaan, kun ateisti Nagel järkytti heidän maailmankuvaansa!

Vain ikääntyneet evolutionistit, tiedemaailmaa mielistelevät teologit ja evoluutiopropagandalla aivopestyt nuoret pyörittävät edelleen uusdarvinismin ”rahisevia äänilevyjä”

Ne nuoret, jotka ohjelmoivat tietokoneita, tuskin enää pitkään uskovat itsestään syntyviin bio-ohjelmiin. Heitä, kuten muitakin ihmisiä pitää ennen kaikkea kannustaa ajattelemaan itse. Konsensustiedemiehiin ei tule kritiikittömästi luottaa, historia on vakuuttavasti osoittanut, että he ovat useimmiten väärässä. Totuuksia on vain yksi (Joh.14:6). Tiede etenee kuitenkin hitaasti: hautajaisista hautajaisiin.

Ohessa kaksi englanninkielistä luentoani aiheesta:

”Is man overdesigned?”

http://www.youtube.com/watch?v=LLnnFMGXpyQ

”Does evolution have a mechanism?”

http://www.youtube.com/watch?v=AeaMWtttvig