Jeesuksen tahto ja seurakuntavaalit

 

”Kirkon yhteys perustuu Jeesuksen tahtoon, toimeksiantoon ja myös yhteisömme tunnusmerkkeihin.”

Lainaus on piispojen hiljattain julkaistuista teeseistä kristittyjen yhteydestä (Linkki teeseihin tässä). Teeseissä on paljon muutakin pohdittavaa, mutta minusta olisi nyt näin seurakuntavaalien kynnyksellä hyvä pohtia sitä, mitä niin kirkon kuin seurakuntienkin toiminnassa tulisi priorisoida. Siitähän nyt valittavat luottamushenkilömme eri toimielimissä tulevat aikanaan päättämään. Seurakuntaneuvostot tietyistä ja valtuustot tietyistä, niille annetuista tehtävistä. Nyt valittavat seurakunnan luottamushenkilöt valitsevat puolestaan vähän myöhemmin edustajat kirkolliskokoukseen, kirkon eduskuntaan.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Seurakuntavaalien merkitystä voi tuskin yliarvioida ja niihin tulisi suhtautua sen mukaisesti. Eli vakavasti.

Varsinkin suurissa ja keskikokoisissa seurakuntayhtymissä ehdokkuus on tullut yhä mielenkiintoisemmaksi myös poliittisille puolueille ja kunnallispolitiikasta kiinnostuneille. Paikka kirkkovaltuustossa on meriitti myös kunnallisvaaleissa. Se, onko tämä hyvä vai huono asia, määräytyy tietysti sen mukaan, pyrkiikö kirkkovaltuustoon pelkästään saadakseen plussia muita vaaleja varten vai aidosta mielenkiinnosta aktiivisesti olla mukana kehittämässä seurakuntaa ja kirkkoa.

Poliittisesti tulevat vaalit tuskin poikkeavat kovin merkittävästi edellisistä vaaleista. Kirkkopoliittisesti – jos sana sallitaan – näen asian toisin. On havaittavissa selkeitä eroja kahden linjan ja niiden edustajien välillä. On heitä, jotka painottavat vaaleja mahdollisuutena tehdä kirkko ”itsensä näköiseksi”. Ja on heitä, jotka haluavat kehittää kirkkoa Jeesuksen tahdon ja toimeksiannon pohjalta tukeutuen yhteisön tunnusmerkkeihin. Piispojen kirjoitusta mukaillen.

Jokainen voi itse seurata ehdokkaiden painotuksia ja vetää omia johtopäätöksiään. Itse en ymmärrä, kuinka tulevaa kirkkoa voisi muokata jonkun ehdokkaan tai joiden ehdokkaiden näköiseksi. Jos kirkko olisi yhdistys, poliittinen, ammattiyhdistysliike tai vastaavaa, ymmärtäisin. Mutta niin kauan kuin kirkko on ja haluaa olla Kristuksen kirkko, se ei käy päinsä. Se kirkko ei voi muokata itseään jäsenten ja päättäjien mukaan ja valita sanomansa niin, että se hivelee kuuntelijoiden korvia.

Kristus itse on antanut kirkolleen muuttumattoman tehtävän kun Hän sanoi: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Kirkko on tienhaarassa ja tulevat seurakuntavaalit ratkaisevat osaltaan mihin suuntaan kirkko kulkee tästä eteenpäin. Tuleeko siitä, kuten toiset haluavat, ihmisten luoma ja ihmisten mieleksi muokattu kirkko vai kehitetäänkö sitä Raamatun pohjalta Jeesuksen tahdon mukaisena kirkkona?

Sinä päätät!