Ihmisen alkuperä Raamatussa

 

 

Jumala on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta (Apt.17:26). Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen ja niin ihmisestä tuli elävä sielu (1Moos.2:7). Tässä kerrotaan hienosti tietoisuutemme alkuperä.  Me olemme myös Hänen sukuansa (Ap.t.17:28). Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa (1Moos.1:27).

Jalohaukat vko 3 SMy

Hän rakensi vaimon siitä kylkiluusta (1Moos.2:21), jonka Hän oli ottanut ensimmäisestä Aadamista. Pyhä Henki rakensi viimeisen Aadamin (1Kor.15:45) eli Kristuksen vaimon siemenestä (1Moos.3:15, Matt.1:20). Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi (Matt.19:4).

Miten nämä asiat sopivat nykybiologiaan?

Vaimon voi ”kloonata” miehen kylkiluusta, mutta päinvastainen olisi mahdotonta. Mies on kromosomeiltaan XY, ja nainen on XX. Tarvitsee vain poistaa Y ja kahdentaa X. Vaimo on luu ja liha Aadamista, joka kutsui Eevaa miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu (1Moos.2:23). Moderni tutkimus on vahvistanut, että Eeva todella on kaiken elävän eli kaikkien ihmisten äiti (1Moos.3:20). Miehen rooli lisääntymisessä on vaatimattomampi, hän antaa pienessä sukusolussaan naisen kromosomeille vain parit ja Y-kromosomin, ei juuri muuta. Geenitutkimus viittaa yhteiseen isään, ”Y-kromosomi Aadamiin”.Vaimon siemenessä, munasolussa, on kaikki mitä elämä tarvitsee. Siellä ovat kaikki solun elimet sekä kalvot koneistoineen ynnä entsyymit ja säätelymolekyylit. Ne kaikki siirtyvät munasolujen kautta sukupolvesta toiseen.

Vaimon siemen – munasolu – on ihmeellinen

Munasolun rakenne määrää uuden yksilön kehon kaavan.  Solujen maailmassa munasolu on kooltaan jättiläinen, sen voi havaita jopa paljaalla silmällä ja hyvin suurennuslasin avulla. Siinä on kolme akselia vasen/oikea, ylä/ala, etu/taka. Kasvun tahdin määräävät äidin solulimassa olevat aineet. Perusperinnöllisyys on solullista, ei geneettistä. Solu on elämän perusyksikkö. Elämä ei ole voinut syntyä itsestään alkuliemen molekyyleistä, sillä vasta äärimmäisen monimutkainen solu on elävä!

Meillä on kaikilla ollut yhteinen äiti

Solu tuottaa energiansa mitokondrio –nimisen soluelimen avulla. Sitä tutkimalla on selvinnyt, että meillä kaikilla on ollut yhteinen äiti, joka on tieteessä nimitetty ”mitokondrio-Eevaksi”. Nimitys herätti paljon vastustusta ateistipiireissä, koska se on niin raamatullinen. Miehen mitokondriot eivät yleensä pääse munasoluun ja jos pääsevät, ne useimmiten tuhotaan.

Jumalan nerokkuutta kuvaa se tosiasia, että vaimon siemen on varjeltu sukusolujen kahdentumisessa tapahtuvilta kopiointivirheiltä. Naisen elinkaaren aikana munasolu jakautuu vain 23 kertaa. Mies sen sijaan tuottaa päivässä yli 100 miljoonaa sukusolua. Solu ei voi kopioitua virheettömästi. Sen tiedosto kopioidaan kirjain kirjaimelta valtavalla nopeudella, joka vastaa tuhannen Raamatun kopiointia muutamassa tunnissa. Kopioinnissa syntyy aina virheitä. Perinnöllisistä ongelmista 85% tuleekin miehen kautta. Mitä vanhempi isä, sen enemmän ongelmia lapsilla voi esiintyä. Uutuuskirjassa Eliömaailma rappeutuu, osoitetaan, että raamatun historiallinen aikataulu sopii genetiikkaan.

Nainen on sukupolvien välinen silta

Raskaana olevassa naisessa on läsnä kolme sukupolvea. Yksilö on ruumiinrakenteensa suhteen isoäitinsä klooni, lapsenlapsetkin syntyvät isoäitinsä kehonkaavan mukaan. Me olemme kuitenkin ulkonäöltämme erilaisia, täysin samanlaista ihmistä ei koskaan synny uudelleen. Kyseessä on sisäinen muuntelu. Kyseessä ei ole sen ihmeellisempi asia kuin vaikkapa ihmisen sudesta jalostamat yli 500 erilaista koirarotua. Tämäkin kertoo nerokkaasta luomisesta, sillä luotuihin elämän perusmuotoihin (heimoihin) on ohjelmoitu valmiiksi valtava muuntelumahdollisuus erilaisiin olosuhteisiin.

Vedenpaisumuksessa arkkiin tarvitsi ottaa vain heimojen edustajat. jotka mahtuivat sinne hyvin. Tämä monimuotoisuus (erinäköisyys) on ilmaantunut ihmisen osalta viimeksi kuluneen noin 5000 vuoden aikana. Ihmisroduista ei kuitenkaan voi puhua, vaikka näytämmekin kovin erilaisilta. Ihonvärikin määräytyy vain melanosomien runsauden mukaan. Ihmisen puhetaidosta, kielestä, kirjoitustaidosta ja laajasta maanviljelyn harjoittamisesta on todisteita vain noin 6000 vuoden takaa.

Ihmiskunta on mennyt pullonkaulan läpi

Tiedemiehiä askarrutti pitkään ihmisten läheinen sukulaisuus. Asia selvisi, kun ymmärrettiin, että ihmiskunta on mennyt ”pullonkaulan” läpi eli suuri määrä ihmisiä on tuhoutunut joitakin tuhansia vuosia sitten (vedenpaisumus) ja olemme kaikki pienen, katastrofista hengissä selvinneen joukon jälkeläisiä. Toinen mielenkiintoinen havainto on juutalaisten ja arabien polveutuminen samasta miehestä (creation.com/genesis-correctly-predicts-y-chromosome-pattern).

Raamatullinen aikataulu sopii genetiikkaan

Jos uskomme Jeesuksen tavoin (Matt.19:4) raamatulliseen aikatauluun, jonka mukaan meitä erottaa Eevasta noin 250 sukupolvea, merkitsee tämä vain 250 x 23 = 5750 munasolusukupolvea. Vähäisten munasolujen jakautumisten vuoksi olemme varjeltuneet sukupuutolta ja perinnölliset sairaudet eivät ole ihmiskuntaa vielä tuhonneet. Muun muassa solujen jakautumisessa tapahtuvat kopiointivirheet, mutaatiot, ovat nimittäin vakava uhka. Sen takia lajeja kuolee koko ajan sukupuuttoon ja uusia ei tule.

Marraskuun 2014 loppuun mennessä ihmisen mutaatiotietopankkiin (www.hgmd.cf.ac.uk) oli kertynyt tieto 157 000 sairauksia aiheuttavasta tai niille altistavasta mutaatiosta ja vuosittain uusia löytyy 10 000. Mitokondrioista voidaan myös todeta niiden tietopankkiin kertyneet vauriot (mitokondriotaudit) ja ne osoittavat, että raamatullinen aikataulu on varsin uskottava. Ihmisen sukupuutto ei ole kaukana.

Neitseestä syntyminen

Toinen Aadam, Kristus, sai alkunsa Marian munasolusta Pyhän Hengen vaikutuksesta. Geeniteknisesti ajatellen Jumalan tarvitsi lisätä Marian munasoluun Y-kromosomi toisen X:n tilalle. Y- kromosomi on kromosomeista pienin ja tällä hetkellä siinä on arvion mukaan jäljellä enää vain 78 toimivaa geeniä. Niitä on aikaisemmin ollut tuhatkunta. Tässä yhteydessä on syytä myös todeta, että ihmisen ja simpanssin Y-kromosomien ero on 30% luokkaa, mikä poissulkee ”yhteisestä esi-isästä” polveutumisen (creation.com/y-chromosome-shock).

Jeesuslapsi oli ihminen lihaltaan eli alun perin ensimmäisestä Aadamista rakennetun Eevan jälkeläisen, Marian, munasolusta rakentunut.  Hän oli myös Jumalan poika; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki (1Kor.15:22,44-50, Joh.20:22). Kaikkivaltiaan, joka on luonut kaikki solut, oli helppo hedelmöittää yksi Marian munasolu vaihtamalla sinne Y-kromosomi.

Uusdarvinismin vaiettu ongelma

Suvullisen lisääntymisen ”evoluutiolle” ei ole vakuuttavaa selitystä. Tapahtuma vähennysjakautumisineen on tavattoman monimutkainen. Elävien jälkeläisten synnyttämisen olisi pitänyt ”kehittyä” selkärankaisille ainakin 150 eri kertaa. Tämä on niin kiusallista evolutionisteille, että he pyrkivät vaikenemaan ongelman kuoliaaksi. Jeesus totesi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’ ja sanoi: ’Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?” (Matt.19:4-5).

Raamattu on totta

On valtavan upeata, kuinka Raamattu ja Jumalan meille antama ymmärrys luomakunnan toiminnasta avaavat ihmeellisiä näköaloja. Kolmiyhteisen Jumalamme nerokkuus paljastuu meille geenitutkimuksen kautta. Kaikki kiitos ja ylistys Jumalan viisaudelle ja huolenpidolle. Meidät on tehty ylen ihmeellisesti (Ps.139:13-16).