Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Henkäyksen päässä ja yhteydessä

 
Mikko Matikainen bloggaa rukouksesta

Jumala loi ihmisen, muovasi hänet maan tomusta ja puhalsi häneen elämän hengen. (1. Moos. 2:7)

Jumala teki tämän rakkaudesta maan tomua, ihmistä kohtaan. Ihmisen tehtävä Jumalan kuvana on heijastaa kolminaisuuden keskinäistä rakkautta toisille ja olla Jumalan ystävä. Rukous on puhetta ystävän kanssa. Usko on suhde, jossa puhutaan ja kuunnellaan, puuhataan ja ollaan tekemättä mitään.

Karas-Sana Neliöb. 4.-10.12. MJa

Rippikoulussa opin rukouksen olevan sydämen puhetta Jumalan kanssa. Heprealaisessa ajattelussa sydän tarkoittaa tunteiden lisäksi ihmisenä olemisen ydintä. Siellä asuvat tunteet, tahto, lahjakkuus ja kaipaukset. Kun ihmisen sydän puhuu Jumalalle, hänen olemuksensa värisee Jumalan pyhyyden edessä sanoin tai sanoitta, iloissa ja suruissa.

Jeesus opetti seuraajiaan puhumaan Jumalasta Isänä. Jeesuksen kohdannut ja hänen tekojaan kokenut on samalla nähnyt Isän. Pyhän Henki palauttaa mieliimme kaiken Jeesuksen puhuman. Läsnä oleva Jumalan persoona auttaa ymmärtämään Raamattua ja tekee sen meille hyvin henkilökohtaisella tavalla. Henki haluaa siunata kauttamme toisia ihmisiä, jotta Jeesus kirkastuu heillekin Vapahtajana.

Rukous ei ole sidottu tiettyyn paikkaan, aikaan tai tuntemuksiin. Psalmissa 50:15 Jumala lupaa:

Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.

Kun ihminen on saanut syntinsä anteeksi, apua tai lohtua, hänen yhteytensä elävään Jumalaan aukeaa tai vahvistuu. Ihminen alkaa luottaa Jumalaan ja kiitos nousee huulille. Rukous on mahdollista silloinkin, kun on vaikeaa tai ahdistavaa.

Henkilökohtaisen tason lisäksi rukouksella on yhteisöllinen taso. Meitä kutsutaan olemaan yhdessä Jumalan edessä, kiittämään, laulamaan sekä tuomaan hänelle ajankohtaisia asioitamme. Uusi työni Sansan toiminnanjohtajana avasi minulle aiempaa vahvemmin yhteisöllisen ja kansakuntien rajat ylittävän rukouksen merkitystä. Jumala vastaa rukouksiin ja muuttaa olosuhteita. Tämä toteutuu myös rukoillen tehtyjen ja lähetettyjen mediasisältöjen kautta.

Rukous on yhteyttä ja luottamista Jumalaan. Siinä on läheisyyden, kiitoksen ja kivun näköaloja. Jumala vastaa rukoukseen tai sanattomaan huokaukseen henkilökohtaisesti, ajallaan ja tavallaan. Taivaassa usko ja rukous vaihtuvat näkemiseen, mutta jo nyt saamme siitä häivähdyksiä. Rukous kannattaa ja kantaa aina – sanoilla ja sanoitta. Se voi muuttaa, antaa ymmärrystä tai auttaa kestämään elämän haasteiden keskellä. Herra haluaa yhteyttä kanssasi. Hän on lähellä sinua – henkäyksesi päässä.

Mikko Matikainen
toiminnanjohtaja
Medialähetys Sanansaattajat

Mikko Matikaisen hartauskirjoitus on alun perin julkaistu Radio Dein ystävien Aalloilla-lehdessä 3/2023. Tilaa lehdestä itsellesi näytenumero.

 
Sansa artikkeliban. 8.11.- MJa