Äidit ja isit! Ettehän vain kritisoi lastenne pornon käyttöä!

 

Yle uutisoi hiljattain tuoreesta, nuorten pornonkäyttöä käsittelevästä väitöskirjatutkimuksesta. Otsikko on varsin raflaava: Nettipornon haittoja nuoriin liioitellaan – Aikuisten tuomitseva asenne suurempi ongelma kuin porno.

Oikeasti? Eli porno, joka on sukupuolittuneen väkivallan ja vallankäytön muoto, ja joka pahimmillaan esittää äärimmilleen vietyä seksuaalista väkivaltaa, on nuorille vähemmän haitallista, kuin aikuisten varoitukset nettipornosta?

Dei Neliöb. 14.11.-4.12. MJa

Keskustelussa tunnutaan unohtavan, että Suomen rikoslain mukaan pornon näyttäminen alle 18-vuotiaalle on lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Rikos on myös toimittaa toiselle henkilölle tämän suostumuksetta kuva tai kuvatallenne, joka loukkaa sukupuolisiveellisyyttä (ts. pornografinen kuva). Suomen rikoslaki ja pornolle asetetut suojaikärajat pyrkivät siis suojelemaan lapsia ja nuoria pornon haitallisilta vaikutuksilta, mutta samaan aikaan yhteiskunnallinen keskustelu viestii toista.

Ylen jutussa Sanna Spišák kertoo, että suomalaiset nuoret osaavat suhtautua nettipornoon kriittisesti ja he ymmärtävät, ettei porno ole sama asia kuin oikea seksi. Maailmalla tutkimustulokset ovat olleet hyvin erilaisia. Esim. https://www.childrenscommissioner.gov.uk/publication/an-examination-of-the-impact-of-online-pornography-on-children-and-young-people/

Toinen, erityisen hämmentävä kommentti on Spišákin Iltasanomille antama: “Pornografian väitetään lisäävän nuorten vastuutonta seksuaalista käyttäytymistä ja yhä varhaisempia yhdyntäkokemuksia, seksuaalisen väkivallan lisääntymistä, seksuaalisten asenteiden ja moraalikäsitysten höllentymistä sekä lisääntynyttä lasten ja nuorten seksuaalista aktiivisuutta. Edellä kuvaillut käsitykset eivät kuitenkaan perustu tutkimustietoon, vaan heijastavat lähinnä aikuisten pelkoja oletetuista median vaikutuksista”.

Spišákin väite, että pornon haitallisista vaikutuksista lapsiin ja nuoriin ei olisi tutkimustietoa, on täysin absurdi. Pelkästään muutaman akateemisen tutkimuksen läpiluku osoittaa, että kaikki edellä mainitut väitteet pitävät paikkansa.

Amerikan lastenlääkäriliitto 2016: pornografian kulutus on yhteydessä vääristyneeseen näkemykseen seksuaalisuudesta ja sen roolista terveissä ihmissuhteissa. Pornoa näkeville lapsille ja nuorille saattaa muodostua pakkomielle toteuttaa niitä seksuaalisia akteja, joita he näkevät aikuisten suorittavan pornoelokuvissa. Lapset myös kokevat inhon, shokin, kiusallisuuden, vihan, pelon, surun ja masentuneisuuden tunteita pornografian katselun jälkeen.

Quadara, El-Murrin & Lathamin 2017: pornonkäytön seurauksena sekä tytöt että pojat kokevat enenevissä määrin kehonkuvaan liittyviä ongelmia, kuten lisääntynyttä oman kehon tarkkailua ja objektisointia. Pornonkäyttö häiritsee myös lasten ja nuorten kehitystä, kun sitä käytetään esimerkiksi pahan olon lievittämiseen, tai kun käytöstä muodostuu säännöllistä tai pakonomaista

Stanley&al. 2016: porno liittyy vahvasti seksuaaliseen pakottamiseen. Tutkimuksessa tutkittiin 14-17-vuotiaiden eurooppalaisten nuorten välisiä suhteita viidessä eri maassa. Tutkimus osoitti, että poikien syyllistyminen seksuaaliseen pakottamiseen ja hyväksikäyttöön oli merkittävästi sidoksissa säännölliseen nettipornon käyttöön.

Kühn&Gallinat 2014: pornografian kulutuksella on selkeä yhteys pornoa kuluttavan henkilön käytökseen ja sosiaaliseen kognitioon. Tästä johtuen voidaan olettaa että jo vähäisemmällä, ei addiktion omaisella pornonkulutuksella voi olla vaikutusta aivojen rakenteeseen ja toimintaan.

Pornon haitat todentavista tutkimustuloksista huolimatta valitettava fakta näyttää olevan se, että yhteiskuntamme pornoistuminen on tehnyt pornosta kulttuurisesti ja moraalisesti hyväksyttävää. Tragikoomista on, että Ylen jutussa toisena haastateltavana ollut seksuaalikasvattaja Sari Hälinen näyttää myös suhtautuvan pornoon varsin myönteisesti, vaikka seksuaalikasvatuksen kansainvälisissä standardeissa ja ohjeistuksissa mainitaan pornografian ja sen välittämän kuvan seksuaalisuudesta olevan vääristynyttä, epätasapainoista, epärealistista ja usein erityisesti naisia halventavaa.

Oma mielipiteeni on, että tämän päivän lapsilta ja nuorilta ollaan varastamassa liian varhain heidän lapsuutensa netissä esillä olevan, äärimmäisen ja väkivaltaisen pornografian myötä, joka järkyttää ja hämmentää lapsia ja nuoria, ja johtaa pahimmillaan vakavaan riippuvuuteen.

Jos haluamme kasvattaa seksuaalisesti terveitä ja tasapainoisia nuoria, emme voi suostua siihen, että lapsemme ja nuoremme astuvat säännöllisesti sisään “pornouniversumiin”, joka on täynnä tuhottuja pyllynreikiä, laajentuneita vaginoita ja sperman töhrimiä kasvoja.