Oletko itsenäinen?

 

Mitä ajatuksia itsenäisyys tuo mieleen?

Ehkä Suomen itsenäisyyden. Voimme päättää itse omista asioistamme ollen myös itse niistä vastuussa. Samalla olemme kansakuntana olemassa riippumatta muista valtioista ja kansakunnista. Meillä on jonkinlainen oma identiteetti, olemassaolon lupa, kutsu ja vastuu.

Sansa kesäkeräys artikkelin alle

Tai ehkä sisäisen motivaation? Persoonallisuuspsykologiassa ihmisen motivaatio voidaan hahmottaa jatkumolle amotivaatiosta ulkoisen motivaation kautta sisäiseen motivaatioon. Esimerkiksi palkkiot ja rangaistukset motivaation lähteinä ovat kaukana sisäisestä motivaatiosta. Vasta, kun ihmisen toiminta lähtee hänen itsensä toteuttamasta säätelystä, siitä että hänen toimintansa on todellisesti kytköksissä hänen minuuteensa, voidaan alkaa puhua itsenäisestä, sisäisestä motivaatiosta.

Tai ehkä meille tulee mieleen Jumalan lapsen itsenäisyys. Vapaana oleminen ja toimimaan vapauttaminen synnin orjuuden alaisuudesta. Se on sitä itsenäisyyttä, johon Jeesus on meidät vapauttanut (Room. 8:2).

Synti ja perkele haluaisivat syöstä meidät takaisin orjuuteen, jossa teemme sitä, mitä emme tahdo. Jossa emme pysty hallitsemaan impulssejamme ja jossa ohjaudumme himojemme ja halujemme ajamina. Jeesuksen ansiosta meidän ei tarvitse tähän alistua, ei koskaan! Meille on annettu Jumalan lapsen itsenäisyys, tie ulos riippuvuuksista ja kaikesta, mikä voisi elämäämme viedä raiteiltaan.

Koska itsenäisyyteen liittyy erottamattomasti vastuu, on itsenäisyys myös aikuistumista. Sitä, että ajattelemme omilla aivoillamme emmekä odota, että kukaan mikromanageroisi tekemisiämme. Uskallamme harjoittaa ja kehittää omaa älykkyyttämme — älykkyyden kun voisi määritellä lyhyesti siten, että älykkyys on sitä, mitä käytetään, kun ei tiedetä täysin, mitä tehdä.

Hengellinen työ ei ole vain sitä, että tehdään suoritteita. Ei myöskään sitä, että tehdään vain, mitä joku toinen sanoo. Eikä sitä, että asetutaan roboteiksi, jotka tekevät vain ennalta määrättyjä ja säädeltyjä asioita, odottaen muilta ihmisiltä mikromanagerointia tai valvontaa.

Hengellinen työ on sitä, että näky ja minuus sulautuvat yhdeksi ja haastamme itsemme kohti hengellistä aikuisuutta ja vastuunkantoa. Johdamme itse itseämme.

Tällainen itsenäisyyden hyve paitsi nostaa ison taakan muiden johtajien harteilta, myös vie työtä eteenpäin kohti Jumalan kutsua. Jumala puhuu ihmisille, kun he kuuntelevat ja luottavat oman toimijuutensa voimaan.

Me, Jumalan lapset, olemme Jumalan valtuuttamia toimijoita. Hän ei valtuuta robotteja, vaan itsenäisesti ajattelevia ja itseään johtavia sanansaattajia viemään Hänen valtakuntansa ihmisten sydämiin. Tämä valtakunta on vapauden valtakunta, itsenäisyyden lähde ja muutosvoima, joka voi vapauttaa jokaisen, joka sen muurien suojiin astuu.